BOHOSLUŽBY KAŽDOU NEDĚLI OD 17:00 | ZÁMECKÉ NÁMĚSTÍ 2/8, BRUNTÁL

Mé přijetí boha bylo velmi krátké. Stalo se to během 14 dnů, kdy ke mně Pán Bůh promlouval skrze lidi v mé blízkosti. Stále mi přibližoval své slovo až jsem jednoho dne šel se svými kamarádkami na faru CB v Bruntále. Abych pravdu řekl tak se mi tam vůbec nechtělo ale na konec jsem sněmy šel. K mému překvapení jsem byl vřele přivítán. Poznal jsem zde úžasné a obětavé lidi. V mém úžasu zrovna v ten den byl na návštěvě v Bruntále Natan, který mi vysvětlil jak je to mezi lidmi a bohem, jaký je rozdíl mezi církevní institucí a církví Kristovou. Až do té chvíle jsem církev nesnášel a tehdy jsem si uvědomil že jsem neměl rád institut a ne Krista. Na Pána Boha věřím snad od dětství, tehdy jsem si ho ale nevšímal. Obklopen samotou jsem si jako malý nahrazoval prázdné místo po otci , který v mých 7 letech ode mě odešel. Tehdy jsem boha neměl a prázdnotu jsme zacpával vztahy s ženami. Během 3 let jsem vystřídal snad 14 dívek. Dnes vím že to hlavně proto že jsem potřeboval pozornost a „lásku“ někoho jiného. Dnes vím že už se ničeho podobného nemusím bát jelikož v mé prázdnotě sídlí Pán Bůh a při jeho přijetí jsem zažil nejlepší pocit v mém životě. Uvolňující, osvobozující zkrátka to bylo úžasné. Hlavně jsem díky Pánu Bohu získal úžasnou osobu, která mi neuvěřitelně pomohla a dále pomáhá. Mohu jí svěřit veškerá svá tajemství, svá trápení. Vždy mě s otevřenou náručí a vřelým srdcem vyslechne a pro mě jakožto pro člověka, se kterým se moc lidí nebaví to byla neuvěřitelná věc. Vlastně stále je. Jsem moc rád že mohu konečně volně dýchat, že jsem poznal tak skvělé lidi, kterými jsou lidé v CB, je to skvělé a přívětivá společnost. Myslím a troufám si říct, že jsem získal mnohem víc než přátelé, získal jsem velkou rodinu. Až po přijetí si uvědomuji že bůh byl stále se mnou. A to i když jsem ho neposlouchal, nepřijal do svého srdce. 

Vím že bůh do mého života zasáhl 3X. Určitě víckrát ale zatím si uvědomuji jen tři zásahy boží moci. První se stal 20.3.2000 při mém dřívějším porodu, který jsem ani já ani má máma nemuseli přežít. Druhý se stal v době když mi bylo 7 let, tehdy od nás odešel otec a já jsem to hodně blbě nesl. Musel jsem navštívit psychologa, kterého jsem navštěvoval půl roku, nebýt pána boha tak se z toho nedostanu. Třetí pomoc se stala v polovině 1 ročníku na střední kde se mi změnilo myšlení z malého ustrašeného kluka v dospívajícího mladého muže, nebýt Pána Boha tak bych své myšlení nikdy nezměnil jenže jsem dával veškeré ovace mistrovi, se kterým jsem si povídal. Poznal jsem to tak že v polovině 2 ročníku se mezi mnou a mistrem stal incident. Tehdy mi došlo že nebýt Pána Boha tak by se mé myšlení nikdy nezměnilo, a v žádném případě by mi v tom nepomohl člověk. Když srovnám život s Bohem a život bez Boha je jednostranně znát že bez Boha je život prázdný, potkáváte špatné lidi a o přátele jsem měl nouzi. Až do doby kdy jsem navštívil CB v Bruntále jsme neměl takovou oporu v člověku a ani v Bohu jakou mám teď. Musím přiznat že žít s Bohem a lidmi, kteří ho také mají je něco úžasného, něco co vás prostoupí skrz na skrz a vy to nechcete nikdy opustit a žít v tom až do konce dnů. Mohu říct že v den kdy jsem přijal boha jsem duševně umřel a znovu se narodil. V den kdy jsem přijal Pána Boha přijal do svého života, jsem hned ten večer pocítil jeho moc. Když jsem šel spát nemohl jsem usnout, protože jsem měl úzkostný pocit, že mě někdo sleduje, několikrát jsem se otočil ale nikdo tam nebyl, dokonce jsem zamkl i vchodové dveře, které ne zamykám, myslel jsem si že pocit přejde ale ne byl ještě větší. Měl jsem strach a snažil jsem se usnout ale nešlo to, pocit že vám někdo stahuje kazajku a vás to dusí. V tu chvíli mě napadlo zkusit modlitbu, tak jsem vstal, poklekl vedle postele a pomodlil se, ve chvíli kdy jsem se modlil mi srdce začalo bušit jako splašené, byl to zvláštní pocit, který jsem nikdy předtím nezažil. Po motlitbě ihned přišla úleva a já jsem mohl v klidu usnout. Na druhý den jsem pochopil že tu noc tam stál ďábel a snažil se mě stáhnout zpátky do temnoty, a vím že Pán Bůh tam v ten večer přišel a ono stvoření zahnal a mě vysvobodil. Jsem mu za to vděčný.

Chtěl bych poděkovat Pánu Bohu za můj život ale i lidem, kteří byly přitom, když mě Kristus křtil, poděkovat všem co mi od té doby pomohli, a hlavně CB že mě přijala jako člena do své rodiny.

Ježíš přistoupil a řekl jim: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku. “

Close Menu