Přeskočit na obsah
Používáním webu vyjadřujete souhlas s využíváním cookies.

Podobenství o deseti družičkách

Podobenství o deseti družičkách
24listopadu2019
  • Řečník: Pavel Barot
  • Kategorie: Nedělní bohoslužby
stáhnout mp3

Matouš 25,1-13: 1 Tehdy bude království nebeské, jako když deset družiček vzalo lampy a vyšlo naproti ženichovi. 2 Pět z nich bylo pošetilých a pět rozumných. 3 Pošetilé vzaly lampy, ale nevzaly si s sebou olej. 4 Rozumné si vzaly s lampami i olej v nádobkách. 5 Když ženich nepřicházel, na všechny přišla ospalost a usnuly. 6 Uprostřed noci se rozlehl křik: 'Ženich je tu, jděte mu naproti!' 7 Všechny družičky procitly a dávaly do pořádku své lampy. 8 Tu řekly pošetilé rozumným: 'Dejte nám trochu oleje, naše lampy dohasínají!' 9 Ale rozumné odpověděly: 'Nemůžeme, nedostávalo by se nám ani vám. Jděte raději ke kupcům a kupte si!' 10 Ale zatímco šly kupovat, přišel ženich, a které byly připraveny, vešly s ním na svatbu; a dveře byly zavřeny. 11 Potom přišly i ty ostatní družičky a prosily: 'Pane, pane, otevři nám!' 12 Ale on odpověděl: 'Amen, pravím vám, neznám vás.' 13 Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu.