Přeskočit na obsah
Používáním webu vyjadřujete souhlas s využíváním cookies.

Církev bratrská Bruntál

Církev bratrská patří mezi státem registrované církve a v současnosti je čtvrtou největší církví v ČR. Svým pojetím navazuje na českou i světovou reformaci. Počátek její činnosti spadá do období druhé poloviny 19. stol.

Církev bratrská Bruntál je stanicí sboru v Opavě. Byla založena v druhé polovině roku 2017 a jejím cílem a snahou je především misijní práce v Bruntále. Náš Pán nás vyslal rozsévat své Slovo, my jsme se tohoto úkolu zhostili a toužíme po tom, aby obyvatelé Bruntálu a blízkého okolí poznali, kdo je Ježíš Kristus, co pro nás udělal a že jeho láska k nám se nedá srovnávat s ničím jiným, co člověk může ve svém životě poznat. 

Jsme společenstvím lidí, kteří si uvědomují svou nedokonalost a nedostatečnost a kteří se rozhodli přijmout Ježíšovu oběť na kříži jako svou jedinou naději k plnohodnotnému životu - životu s Bohem. Jako jednotlivci vyznáváme, že Ježíš je Pánem našich životů a snažíme se mu být každým dnem blíž a blíž. Společně jako církev přicházíme k Hospodinu, našemu Bohu, abychom ho spolu oslavovali, chválili, poznávali, žili s ním a dělali mu radost. Vzhledem k tomu, že jsme nedokonalí a hříšní, tak to není vždy samozřejmé a jednoduché, ale je to našim životním cílem a posláním. Proto jsme i tady v Bruntále, abychom dali lidem okolo nás možnost poznat, jak to vypadá, když je Ježíš Pánem lidských životů a abychom je zvali do vztahu s ním. Každý z nás má různé příběhy o tom, jak takový život s Kristem vypadá, několik takových příběhů si můžete poslechnout nebo přečíst v sekci Svědectví.

Všechny naše bohoslužby, kluby a setkání jsou otevřené a přístupné pro kohokoli, kdo má zájem se podívat, jak to vypadá v praxi. Jsou zváni všichni, bez rozdílu.