Přeskočit na obsah
Používáním webu vyjadřujete souhlas s využíváním cookies.

Na cestě životem

Stvořeni k Božímu obrazu


Genesis 1,27: „Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, k obrazu Božímu stvořil jej: jako muže a ženu stvořil je.“


Co znamená, že jsme stvořeni k něčímu obrazu? Obraz slouží k tomu, aby zobrazoval to, co jeho autor chtěl znázornit. Když malíř namaluje obraz, tak chce, aby si lidé všimli určitých věcí, případně aby obdivovali to, co namaloval – to co je na znázorněno na obrazu. Samotný obraz je bezcenný, dokud na něj malíř nezačne tahy štětce tvořit umělecké dílo, které postupně získává hodnotu tím, že autor vyjadřuje to, co má na srdci. Když Leonardo da Vinci namaloval obraz Mona Lisy, jeho záměrem nebylo, aby lidé přemýšleli o samotném obrazu, ale o Mona Lise.


Stejně je to s Bohem a člověkem. Bůh nás nestvořil se záměrem, abychom obdivovali jeden druhého. Proto není tak důležité, jak jsme krásní, bohatí a skvělí, co všechno dokážeme a co si o nás myslí druzí. Důležité je, že tu pravou hodnotu nám dal náš Stvořitel a že nás stvořil s jasným záměrem. Abychom byli obrazem samotného Boha. Abychom ukazovali, jak nás namaloval a tím ho oslavovali. Abychom Jemu dělali radost tím, že děláme to, k čemu nás stvořil.


Bůh nás stvořil proto, abychom ho oslavovali. Jak a čím? Vším co máme a naplno, protože On je hoden toho, abychom dělali věci ze všech našich sil a se vším, co máme. Můžeme ho oslavit našimi talenty, dary, které nám dal, našimi penězi, naším vlivem, našimi znalostmi, našim zdravím, naši silou, našim časem, našimi smysly, našimi záměry, našim intelektem, naší pamětí, našimi city a vším dalším, co máme, protože to ve skutečnosti není naše, ale Jeho. Našim úkolem je spravovat to, co jsme od něj dostali takovým způsobem, který by ho oslavoval a dělal mu radost. My jsme obraz, On je autor.


Ten, kdo Boha oslavil, tedy zjevil jeho slávu nejjasněji a nejvěrněji je Ježíš Kristus. Svým životem, svou smrtí a svým vzkříšením nám ukázal, jak to celé Bůh myslel a umožnil nám nejen nahlédnout, jaký doopravdy je. Těm, kdo si přiznají, že nejsou dokonalými obrazy a že jsou ve své podstatě sobečtí a zlí a rozhodnou se přijmout Kristovu oběť na kříží jako řešení této nedokonalosti, umožnil Bůh, aby se stali jeho vlastními dětmi a aby ho společně oslavovali a ukazovali světu, jak dobrým Stvořitelem je.