Přeskočit na obsah
Používáním webu vyjadřujete souhlas s využíváním cookies.

Na cestě životem

Kdo je Bůh


Žalm 86,8-10.15: „Žádný bůh není, Pane, jako ty, tvým skutkům není podobných! Všechny národy, kterés učinil, přijdou se tobě poklonit, tvé jméno, Pane, oslaví! Vždyť ty jsi veliký, činíš zázraky, jediný Bůh jsi ty! Ty ale, Pane, jsi Bůh milostivý a soucitný, nesmírně trpělivý, velmi věrný a laskavý.“


Každý člověk, ať chce nebo ne, má nějakou představu o tom, kdo nebo co je Bůh. Způsob, jakým definujeme Boha, rozhoduje o tom, v co věříme, jaké máme náboženství nebo vyznání. Někteří lidé si myslí, že Bůh je nějaká neosobní síla, která všechno drží pohromadě. Někdo jiný by řekl, že Bůh je někdo, kdo s námi lidmi hraje šachy a tím se baví, nebo naopak, že na začátku roztočil všechna ozubená kolečka a teď už jen sleduje, jak to celé dopadne. Samozřejmě se najdou i lidé, kteří říkají, že žádný Bůh neexistuje, ale i to je jistá představa o Bohu.


Křesťané věří, že nejlepší definici a nejlepší představu o tom, kdo je Bůh, nám může dát jedině Bible, protože přesně to je její účel. Nedává nám úplný obraz, protože ten bychom nebyli schopni pochopit kvůli tomu, že jsme narozdíl od Boha omezení v mnoha ohledech, ale dává nám přesně ten obraz o Bohu, který potřebujeme. Bůh je tak veliký, že to nelze vystihnout jakýmikoli slovy, a přesto máme možnost ho poznat. Nejen teoreticky, ale dokonce každý z nás osobně. Bible používá příběhy a současně je celá dohromady jedním velkým příběhem o tom, že Bůh je tak milostivý, soucitný, nesmírně trpělivý a nekonečně věrný a laskavý, že je to on, kdo se snižuje, aby nám umožnil se s ním setkat, poznávat ho a zjistit, kým doopravdy je.A tak neexistuje nic, co by nás mohlo oddělit od Boha. Nikdo a nic na světě nemá moc překonat Boží lásku k nám a vstoupit mezi nás a něj. Jediný, kdo může postavit překážku, kterou Bůh nepřekoná, je sám člověk. Dal nám svobodnou vůli, abychom se sami rozhodli, zda chceme poznat, kým je.