Přeskočit na obsah
Používáním webu vyjadřujete souhlas s využíváním cookies.

Na cestě životem

Boží stvoření


Genesis 1,31: Bůh viděl všechno, co učinil, a hle, bylo to velmi dobré!…

Bůh stvořil všechno svým slovem. Z ničeho vytvořil všechno pouze svým slovem, nic jiného k tomu nepotřeboval. My dnes nevidíme Boha přímo, ale vidíme, co všechno stvořil a čím dál víc poznáváme, jak to spolu krásně funguje, když pozorujeme, jak to do sebe zapadá. Mnoho věcí vnímáme z venku jako pozorovatelé, vidíme, že je to dobré a to nám stačí. Do různých věcí pronikáme díky vědeckému pokroku a díky tomu, že přemýšlíme nad tím, jak věci kolem nás fungují. A musíme si jako lidé přiznat, že většinu z toho, co Bůh stvořil, jsme zatím takto technicky nepochopili a že vlastně ani nevíme, co všechno ještě nevíme. Přesto víme, že to funguje a to nám k životu stačí, protože Bůh to stvořil tak, že je to velmi dobré.

Nejsme tedy schopni vidět Boha našima očima, jako když stojíme někomu tváří v tvář. Vidíme ale jeho stopy díky tomu, že jsme schopni pozorovat celé Boží stvoření - jeho krásu, rozmanitost, funkčnost (do té doby, dokud ji člověk nenarušil), úplnost, a další vlastnosti. Proto jsme uprostřed Božího stvoření schopni vidět Boží moudrost, dobrotu a sílu, i když nevidíme přímo jeho samotného.

V Novém Zákoně se dozvídáme, že svět byl stvořen samotným Ježíšem Kristem. „Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze něj a bez něj nepovstalo nic, co je.…To Slovo se stalo tělem a přišlo žít mezi nás. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.“ (Jan 1,1-3.14). Apoštol Pavel o tom píše v listu Koloským 1,15-18: „On je obraz neviditelného Boha, prvorozený všeho stvoření. Vše v nebi i na zemi bylo stvořeno jím - to, co se vidí i co se nevidí, trůny i panství, vlády i mocnosti. Skrze něj a pro něj bylo stvořeno vše a on je přede vším a jím všechno stojí. On je hlavou těla církve, on je počátek a prvorozený z mrtvých, aby tak ve všem držel prvenství. “

To znamená, že On je stvořitelem všeho a všechno je objektem jeho milující péče. Jestliže jsme tedy my lidé vrcholem Božího stvoření a jsme stvořeni k Božímu obrazu, tak jsme obrazem i samotného Ježíše Krista. Proto máme tu výsadu, že smíme přebývat v Boží blízkosti a jsme dědici všech Božích zaslíbení, která člověku dal, pokud přijmeme Ježíše do svého života.