Přeskočit na obsah
Používáním webu vyjadřujete souhlas s využíváním cookies.

Na cestě životem

Podstata Božího zákona

Matouš 5,21-22: Slýchali jste, že předkům bylo řečeno: ‚Nezabíjej,‘ a kdokoli by někoho zabil, bude vydán soudu. 22Já vám však říkám, že každý, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu.


Bůh nás stvořil a jako náš stvořitel ví nejlépe, co je pro nás dobré a co špatné. Podobně jako dnes každý výrobce píše ke svému výrobku manuál k použití, i Bůh nám dal manuál k takovému životu, který stojí za to žít. Problém je ale v nás. Každý člověk má tendenci vidět se v lepším světle než v jakém doopravdy je. My si myslíme, že jsme dostatečně dobří, protože nekrademe, nevraždíme, nepodvádíme, nelžeme, atd. Bible nám ukazuje, že Bůh se na člověka dívá jinak. Píše se zde o Božích přikázáních, jejichž cílem je ukázat nám, jak na tom ve skutečnosti jsme.


Stačí porušit jediné přikázání, jen jednou nepostupovat podle manuálu, abychom se rozbili. Porušení jednoho jediného přikázání má stejný důsledek, jako porušení všech najednou. Podle Božího zákona stačí porušit jednou za život jediné z přikázání a všechno je ztraceno. Máme naději proto, že cílem Božího zákona není nás usvědčit ze špatnosti, ale ukázat nám, že potřebujeme Boží milost, abychom měli šanci. Po tom, co Ježíš přišel, vzal jednotlivá přikázání a vysvětlil jejich význam podrobněji. Například přikázání Nezavraždíš - k porušení tohoto přikázání nedochází až když někoho zabijeme, ale ve chvíli, kdy druhého člověka začneme nenávidět.


Problém s dodržením Božích příkazů máme proto, že jsme už od narození sobečtí a zlí. Proto si nemůžeme pomoct a dříve nebo později každý z nás poruší Boží manuál pro náš život - někdo častěji, jiný méně často, na frekvenci ale nezáleží. Důležité je, že žijeme v období Boží milosti a máme ještě stále možnost prosit o odpuštění všech hříchů. Pokud jsme pozvali Ježíše do svého života, tak On vzal všechny naše hříchy na sebe a zemřel místo nás na kříži. On byl jediný člověk, kterému se kdy podařilo dodržet celý manuál do posledního puntíku. My tak můžeme stát před Bohem, jako bychom dodrželi všechna přikázání. Nedívá se na nás jako na ty, kdo porušili záruční podmínky, ale jako na ty, kdo je dodrželi do posledního puntíku - jako to udělal Ježíš.